Nowa Wersja PHP 7

Current Stable PHP 7.0.4

W dniu wczorajszym na stronie twórców PHP pojawiła się nowa wersja Interpretera 7.0, dzisiaj u nas na serwerze już skompilowana 7.0.4 phpinfo, wraz z Zend OPcache v7.0.6-dev, zachęcamy do testowania, metoda zmiany php jest opisana w dziale technicznym.

Zmiany PHP 7.0.4

Wróć