PHP 7.0.6

Testowa wersja PHP 7 doczekała się aktualizacji security, obecna wersja to php 7.0.6, listę zmian można przejrzeć na stronie php.net. Zapraszamy do testów i podzielenia się uwagami. http://php.monsterhost.pl/phpinfo.php

Wróć