PHP Version 7.0.5

Od dzisiaj dostępna kolejna poprawiona wersja php 7, zapraszamy do testów -> phpinfo.

Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Wróć