Błąd 0x8004210B

Zadanie - Wysyłanie ' zgłosiło błąd (0x8004210B): Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera wysyłającego (SMTP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).

Ten problem został rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP.
Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office XP.

Ostatnia modyfikacja 2016-01-29 przez Paweł Paluch.

Wróć